Hvilke løsninger kan vi levere til deg?

Vi har skreddersydde løsninger tilpasset din kommune/virksomhet.
Her ser du noen av de funksjonene vi kan tilby.

 

iSite Miljø

iSite miljø er en svært populær bestillingstjeneste som blant andre Stavanger kommune tilbyr til sine innbyggere.

Stavanger har siden 2010 brukt løsningen med tilbud om henting av avfall til sine innbyggere. Tjenesten ble umiddelbart svært populær, og har i løpet av disse årene blitt utvidet med flere tjenester og større geografisk område.

 • Bestillingstjeneste for henting av hageavfall, glass og spesialavfall.
 • Egen bestillingstjeneste for henting av brukt tøy (sikrer gjenbruk).
 • Alle tjenester kan tilpasses privatpersoner eller borettslag.
 • Automatiske kjørelister for enkel og sikker gjennomføring.
Les mer
 

iSite Demokrati

iSite demokrati er en løsning som presenterer postlister og møtekalender med politiske saker på deres nettsted.

Løsningen integreres med deres sak / arkiv system (ESA), hvor postlister, politiske saker og lister over deres utvalgsmedlemmer presenteres på web.

 • Enkel integrasjon med post og sakslister.
 • Enkel tilgang til møtekalender for kommunens ansatte.
 • Mulighet å skille på ekstern og intern tilgang.
Les mer
 

Digitalisering

I et stadig mer digitalisert samfunn, ser vi at mange tilbud fra det offentlige, blir tilgjengelig som elektroniske tjenester. Selv om dette tilrettelegger og forenkler hverdagen for mange, vil dessverre også dette gjøre tilgangen noe mer utfordrende for noen. Crayons iSite følger alle rettningslinjer fra DIFI for på enklest måte å tilrettelegge for alle.

iSite tilbyr digitalisering av en rekke tjenester og tilbud. Presentert på enkleste måte for brukerne.

 • Følger retningslinjer fra DIFI.
 • Tilpasser seg automatisk skjermstørrelsen.
 • Best resultat, uansett enhet.
Les mer
 

Integrasjoner

iSite systemet er et åpent og sosial system som muliggjør for integrasjon og utveksling av data med andre fagsystemer. Dersom behovet er å integrere med A, B eller C, vil iSite på en enkle måte tilrettelegges for integrasjon med disse. På denne måten sikrer iSite at alle krav til samspill på løsningen blir ivaretatt.

 • Integrer enkelt med A,B og C.
 • Full fleksibilitet for fremtidige integrasjoner.
 • Uendelig skalerbarhet
 • Full åpenhet for integrasjoner
Les mer
 

Interaksjoner

Dagens brukere forventer klare svar. Det kan være et enkeltstående spørsmål, eller en forespørsel som vil berøre og være viktig for mange. Med iSite kan virksomheten holde interaktiv dialog med sine målgrupper på flere måter. Ved hjelp av et bredt spekter av kommunikasjons verktøy, vil iSite løse selv de mest krevende oppgaver.

 • Digitale skjemaer.
 • Aboneringstjenester.
 • Kommentarfunksjoner
 • RSS feeds
Les mer
 

Mobilitet

Det er i dag en selvfølge at webløsninger er tilgjengelig også på mobile enheter, og det er viktig å ha gode løsninger for å nå sitt publikum på beste måte.  Deres publikum forventer tilgang til informasjon og tjenester uansett hvor de er, til enhver tid.

Med iSite Publisher når du ditt publikum og målgruppe på PC, mobil eller nettbrett. All informasjon vedlikeholdes ett sted, som sikrer deg et forutsigbart og oversiktlig redaktørarbeid.

Når vi utvikler og implementerer nye webløsninger for kunder, utvikler vi som minimium etter responsiv design prinsippene som betyr at nettsidene er tilpasset mobile enheter.

Uansett vil vi i forkant av hver leveranse, sammen med våre kunder, analysere og rådgi den riktige løsningsmetoden som passer til kundens formål.

 • Lever tjenestene til brukeren, uansett enhet
 • Gjør tjenesten tilgjengelig, alltid - overalt.
 • Sikre riktig layout - alltid.
Les mer
Mobilitet
Mobilitet