iSite Demokrati

Postlister, møtekalender og politiske saker på deres nettsted.

iSite Demokrati

iSite demokrati er en løsning som presenterer postlister og møtekalender med politiske saker på deres nettsted.

Løsningen integreres med deres sak / arkiv system (ESA), hvor postlister, politiske saker og lister over deres utvalgsmedlemmer presenteres på web.

Rutinene for saksbehandling og møtebehandling ivaretas fortsatt i sak / arkiv systemet, og publiseres først etter godkjent overføring til portal.

Løsningen er åpent tilgjengelig via nettleser for publikum, innbyggere, presse og politikere. Med iSite demokrati vil dere raskt erfare besparelser i form av tid og ressurser.

Vår iSite demokratiløsning inneholder:

  • Postlister presentert i en kalender med fulltekstpublisering, eller med bestillerfunksjonalitet per journalpost
  • Møtekalender med oversikt over politiske møter per utvalg med tilhørende sakspapirer
  • Oversikt over medlemmer fra Styrer, råd og utvalg
  • Oversikt over medlemmer sortert etter partitilhørighet
  • Søk både i postjournaler og politiske saker

iSite demokrati kan settes opp en stand-alone løsning eller sømløst integrert i ditt nettsted.

 

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon om løsningen.