Digitalisering

iSite tilbyr digitalisering av en rekke tjenester og blir presentert på enkleste måte for brukerne.

Digitalisering

I et stadig mer digitalisert samfunn, ser vi at mange tilbud fra det offentlige, blir tilgjengelig som elektroniske tjenester.
Selv om dette tilrettelegger og forenkler hverdagen for mange, vil dessverre også dette gjøre tilgangen noe mer utfordrende for noen.

Crayons iSite følger alle rettningslinjer fra DIFI for på enklest måte å tilrettelegge for alle.

  • Følger retningslinjer fra DIFI.
  • Tilpasser seg automatisk skjermstørrelsen.
  • Best resultat, uansett enhet.