Integrasjoner

iSite systemet er et åpent og sosial system som muliggjør for integrasjon og utveksling av data med andre fagsystemer.

Integrasjoner

Skalerbarhet

Programvaren har i praksis ingen teknisk begrensning på skaleringsmuligheten. Dette være seg på antall brukere, nettverktekniske aspekt, applikasjonssiden, samt på server last.

Dette kan løses vha. klynge-teknologi, TIM/TAM servere, Dispatchere, lastfordelere, cpu utvidelse, mv.

Brukerregistreringen foregår i de systemene som kundene benytter i dag. Systemene fra Crayon kan benytte seg av en hvilken som helst standard LDAP katalogtjener for autentisering.

Åpenhet og integrerbarhet

Systemene kan importere og eksportere XML. RSS feed kan også benyttes der det er formålstjenlig.

Crayon har allerede en rekke integrasjonsmoduler som LOS og tjenestekatalog, Post og saksliste integrasjon med ESA samt ansattepresentasjon fra Microsoft AD. Man kan også gjerne benytte iFrames i løsningen for å presentere informasjon fra andre systemer.

I utgangspunktet kan Crayon sin programvare med serverelementer fra IBM kunne kjøre på en rent Linux miljø både på server og klient siden. Det gir rom for fleksibilitet og valgfrihet som presiseres som viktig i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Løsningene kan benytte seg av en felles LDAP katalog for autentikering. Dette kan være en katalogtjener som kommer fra Active Directory, Novell eDirectory, Domino Directory eller andre som følger den etablerte standarden.