iSite Miljø

iSite miljø er en svært populær bestillingstjeneste som blant andre Stavanger kommune tilbyr til sine innbyggere.

iSite Miljø

Stavanger har siden 2010 brukt løsningen med tilbud om henting av avfall til sine innbyggere. Tjenesten ble umiddelbart svært populær, og har i løpet av disse årene blitt utvidet med flere tjenester og større geografisk område.

Publikum sender sin bestilling via et webskjema, med oppslag mot adresseregister som viser aktuelle hentedatoer i sin bydel.

Adresse– og kjørelister produseres fra  administrasjonsverktøyet, med full oversikt over innkomne  bestillinger.

Løsningen er tilpasset smarttelefoner med automatisert varsling på SMS. All informasjon vedlikeholdes kun ett sted, som sikrer deg forutsigbarhet og oversikt over arbeidsprosessene.

Løsningen kan også benyttes for andre typer bestillingstjenester, og kan utvides over tid.

Løsningen inneholder blant annet:

  • Bestilling via web og mobil
  • Automatisert spørring mot adresseregister
  • Avansert logikk i back-end
  • Enkel å administrere for renovasjonspersonell
  • Kjørelister og innkomne bestillinger distribueres via flere kanaler
  • Varsling på SMS, kalender og epost
  • Kjørelister intergrert med eksternt GPS system på nettbrett
  • Oppdaterte adresser integrert fra Matrikkel
  • Betalingstjeneste ved online bestilling

Stavanger kommune har siden 2010 benyttet løsningen knyttet til deres tilbud om å hente avfall hos deres innbyggere. Tjenesten ble umiddelbart svært populær, og har blitt utvidet til tilbud for hele byens befolkning.

Ta gjerne en titt på løsningen som benyttes hos Stavanger og Sandnes kommune i dag:

http://www.hentavfall.no/

http://renovasjon.stavanger.kommune.no/

http://renovasjon.sandnes.kommune.no/

Ta kontakt med oss for mer informasjon om løsningen.