Hvem er vi?

iSite Publisher er en tjeneste utarbeidet og levert av Crayon AS

crayon.png

Crayon har fokus på rådgivning til virksomheter med komplekse IT-behov.
Forretningsfokus ligger innen lisensrådgivning, ulike former for konsulenttjenester og kurs.

Crayon har lang erfaring med leveranser innen vår løsnings- og tjenesteportefølje.

Vår policy er å levere god kvalitet i alle deler av vårt leveranseapparat, og har innarbeidede interne rutiner og prosesser som ivaretar dette.

Leverandørens utviklingspolicy er å videreutvikle systemene etter de behov og ønsker som våre kunder har, og vi er derfor svært interessert i tilbakemeldinger og tett dialog med våre kunder.

Besøk gjerne vår nettsider for å se hvilke andre tjenester vi kan tilby, www.crayon.no.